Pripravujeme pre Vás

Jún/19/2024MARKETING SLUŽIEB - v kontexte digitálneho marketingu
Žilinská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na WEBINÁR

MARKETING SLUŽIEB v kontexte digitálneho marketingu
Online prostredníctvom ZOOM

Termín: 19. jún 2024 v čase 9:00 - 13:00 hod.

Tematické zameranie:
- ÚVOD DO MARKETINGU SLUŽIEB
- SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE V KONTEXTE MARKETINGU SLUŽIEB
- PRODUKT / SLUŽBA
- DISTRIBÚCIA SLUŽIEB
- CENY SLUŽIEB
- PROPAGÁCIA SLUŽIEB
- FYZICKÉ DÔKAZY A DÔLEŽITOSŤ PODNETOV
- VÝZNAM A ÚLOHA ĽUDÍ V MARKETINGU SLUŽIEB

Podrobnejšie informácie a možnosti prihlásenia na pozvánke v prílohe.